News & Event

ASC Promotion on May 2018

ธานอสใน Avengers ต้องการอัญมณี แต่นั่นมันเรื่องของธานอส เพราะสำหรับ ASC เราต้องการคนทำงาน IT เท่านั้น!!! แนะนำเพื่อนมาสิคะ ยิ่งแนะนำเยอะได้เงินรางวัลเยอะ บัตร Starbucks และค่าแนะนำสูงสุด 15,000 บาท รอคุณอยู่

Read More